Werkwijze

Aan de hand van het intakegesprek wordt duidelijk wat u als probleem of problemen ervaart. Het stellen van de doelen is een belangrijk onderdeel van het therapieproces, hierdoor wordt duidelijk waar u aan gaat werken. Vervolgens maakt de therapeut een behandelplan op maat. De insteek van het behandelplan is dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden en talenten.

De integrale therapie is voor veel verschillende klachten geschikt. De therapieduur is verschillend voor ieder individu, deze hangt af van uw situatie, uw klachtenbeleving (traumatische ervaring(en), alsook de gestelde doelen. De duur van het behandeltraject wordt altijd besproken met de client. Gemiddeld genomen duurt de therapie 10-15 sessies.

De therapeut is geschoold vanuit verschillende wetenschappelijke, alsook complementaire disciplines en gebruikt kennis, (werk)ervaring en menskwaliteiten om de gewenste resultaten te bereiken.