Wat is counseling?

Counseling is een praktische en resultaatgerichte begeleiding. Het helpt mensen om beter te functioneren. Inzicht in eigen beweegredenen en gedragspatronen zijn hierin een belangrijk onderdeel.

Het richt zich op de volgende punten:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • Inzicht in patronen van gedrag, denken en emoties
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • beter omgaan met problemen en conflicten
  • het verder ontwikkelen van de autonomie en het actief handelen hieruit
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Een counselor is een gelijkwaardige gesprekspartner, geeft ruimte aan de cliënt zonder waardeoordeel. U krijgt de mogelijkheid om uw eigen problemen te verkennen en ze van een andere invalshoek(en) te aanschouwen en van hieruit te handelen. Uw zelfredzaamheid en keuzevrijheid worden hierdoor vergroot.

Counseling is een kortdurende vorm van begeleiding. Het aantal gesprekken varieert tussen de 5 en 10 keer.