Praktische informatie

Tarieven

Psychotherapie, Counseling, Coaching: € 95,00
Relatiecounseling: € 125,00

Een sessie duurt tussen de 45 en 60 minuten.

Algemene Voorwaarden

Bij verhindering dient u tijdig (minimaal 48 uur van te voren) de sessie te annuleren, anders wordt deze in rekening gebracht.

Vergoedingen zorgverzekeringen

Vele zorgverzekeraars vergoeden de therapie, soms in het basispakket of (gedeeltelijk) via de aanvullende verzekering. www.nvecp.nl voor vergoedingsmogelijkheden.

U kunt checken via uw verzekering wat in uw geval wordt vergoed. Belangrijk hierin zijn de registratienummers van de agb-code (psychologische zorg) en de vermelding dat de therapeut lid is van het NAP. Hier vindt u de benodigde registratienummers van de praktijk voor psychotherapie:
AGB-code: 94007515.
NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie) registratienummer: ECP-NL – 384.
Nvecp; 
Op de factuur staan alle benodigde registraties.

De ECP (European Registred) registratie geeft toegang tot vergoedingen in de basisverzekering via de eerste lijn bij Menzis, Anderzorg en VGZ. U heeft voor de eerste lijn een verwijzing nodig van uw huisarts.

Andere mogelijkheden voor vergoedingen

In een aantal gevallen is vergoeding mogelijk via de regeling bijzondere bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden; ook mensen met een minimum inkomen, kunnen hierop beroep doen

U kunt soms de gemaakt therapiekosten als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken.

Coaching en counseling aangaande werkproblemen kunt u als bedrijfskosten beschouwen.

Soms is de werkgever bereid om mede te betalen aan uw therapiekosten. Veel werkgevers hebben budgetten voor coaching/counseling/therapie

Voor studenten aan de universiteit bestaat er zoiets als “het noodfonds”. De ervaring leert dat je als student een groot gedeelte van de therapiekosten kunt betalen vanuit gelden van dit fonds. Hiervoor moet je zelf een verklaring invullen aangevuld met een brief van de therapeut. Soms zijn er ook mogelijkheden via het Schadefondsgeweldsmisdrijven om uw therapiekosten te declareren. Bureau slachtofferhulp kan een dergelijke aanvraag begeleiden.

Beroepsvereniging

NVECP

 

“ECP” verwijst naar het Eurocertificaat voor Psychotherapie.
Zie ook de links:
www.nap-psychotherapie.com

Contact / Praktijkadres

Kromme Mijdrechtstraat 110-1 hoog
1079 LD Amsterdam
email