Integratieve therapie

Wat is Integrale Therapie en Begeleiding?

Werken vanuit de integrale psychotherapeuthische benadering betekent dat ervan uitgegaan wordt dat denken, gedrag, emoties, lichaam, sociale  kanten en wereldbeeld nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar ook beïnvloeden, voor een ieder is dit weer anders.

Verder is een belangrijk uitganspunt dat de relatie van de therapeut en de client gelijkwaardig en transparant is. Feedback in het therapeutische proces en de therapeutische relatie worden gestimuleerd. De therapie wordt ook regelmatig geevalueerd.

Vanuit integraal werken wordt er optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden in de mens zelf (de autonomie en het zelfhelende vermogen). Gezondmakende processen worden gestimuleerd. Daarbij is de therapie gericht op het opsporen en wegnemen van de oorzaak van symptomen (daar waar mogelijk). Wezenlijk hierbij is dat de therapeut het tempo van de client volgt. Tegelijkertijd wordt de client binnen het therapieproces (en ook daarbuiten) geconfronteerd met de symptomen, de blokkades en de oplossingen.

Kortom; de cliënt staat centraal en het behandeltraject is maatwerk, waardoor er over het algemeen snel resultaten kunnen worden ervaren.