Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie die gebruikt kan worden bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking van EMDR. Uit onderzoek blijkt dat mensen goed op de behandeling reageren. EMDR kan een onderdeel vormen van de integrale therapie.

EMDR kan helpen bij enkelvoudige en complexe trauma’s, verwerkingsproblematiek, angsten en fobieen. Door middel van de EMDR procedure wordt er meestal een stroom van gedachten, gevoelens, beelden en lichamelijke sensaties op gang gebracht. Dit heeft tot gevolg dat men heeft minder last heeft van de traumatische gebeurtenissen en herinneringen waarvoor men gekomen was.

Na een sessie van de EMDR kan men vermoeid zijn, ook kunnen de effecten nog doorwerken of kunnen er andere nieuwe beelden naar de oppervlakte komen. Ervaring wijst uit dat deze na-effecten ongeveer drie dagen kunnen duren. In een vervolgsessie wordt de periode na de emdr sessie doorgesproken.

zie voor meer informatie:
Eye movement desensitization and reprocessing