Hypnotherapie

Hypnotherapie is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden bij therapie of counseling. Hypnotherapie wordt wereldwijd toegepast door artsen, psychiaters en psychotherapeuten, het is een wetenschappelijk bewezen vorm van therapie (evidence based).

In een trancetoestand blijken mensen in staat te zijn om contact te maken met het onderbewustzijn. “Trance” betekent naar binnen gerichte concentratie.

Door deze concentratie ontstaat er de mogelijkheid om meer inzicht te verkrijgen in disfunctionele denkpatronen en gevoelsbelevingen. Tegelijkertijd bestaat er de gelegenheid om deze denkpatronen om te kunnen vormen, alsook de possibiliteit om emotionele gebeurtenissen (trauma’s) te kunnen verwerken. Ook kan men door deze naar binnen gerichte aandacht een diepe ontspanning bereiken, wat angst en pijnreductie als gevolg kan hebben.

zie ook: artikel evidence based.