Coachen

De persoonlijkheid, de rol en situatie van de professional, de cultuur en structuur van de organisatie en de wisselwerking hiervan worden als uitgangspunten in het coachingstraject meegenomen. De aanpak is oplossing- , resultaat en ontwikkelingsgericht.

Ieder mens is anders. Het bewust worden van de eigen leerstijlen en competenties (krachten en valkuilen) is een belangrijk onderdeel in het coachen. Alsmede het vergroten van het zelfsturend vermogen, zodat het professionele functioneren wordt verbeterd.

Werken vanuit je eigen kracht geeft ruimte, goede prestaties en brengt werkplezier met zich mee.

Loopbaancoaching
Nadenken over je loopbaan. Wellicht een andere aanpak in de huidige werksituatie creëren. Of een nieuwe koers varen. Inspiratie opdoen, keuzes maken… hiermee kun je bij een loopbaancoach terecht.

Individuele coaching 
Het vergroten van zelfkennis en het uitbreiden van de vaardigheden, zodat deze op professionele wijze ingezet worden ten behoeve van de werksituatie.

Enkele voorbeelden:

 • Klachten van burn-out (uitputting)
 • Spanningen en stress
 • Turbulente omstandigheden binnen de werksfeer
 • Evenwicht tussen werk en privé is verstoord
 • Motivatieproblemen
 • Terugval in prestaties.
 • Conflicten op het werk
 • Privé-omstandigheden die invloed hebben op het professioneel functioneren.
 • Lichamelijke klachten: b.v. rsi, pijn in nek en schouders. 
  (deze worden pas behandeld na een bezoek aan de huisarts en in overleg met de huisarts en/of behandeld specialist).

Managementcoaching
Managers welke over effectieve coachingsvaardigheden beschikken, hebben vaak goede resultaten. Mensen in de organisatie presteren beter en zijn gemotiveerd.

Wil je jouw vaardigheden wat betreft coachen verder uitbreiden? Wil je experimenteren met nieuw gedrag, zodat de productiviteit van het managen (en dat van de medewerkers) wordt vergroot?