Integratieve Therapie

 

Werken vanuit de integrale psychotherapeuthische benadering betekent dat ervan uitgegaan wordt dat denken, gedrag, emoties, lichaam, sociale en zingeving (wereldbeeld) nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar ook beïnvloeden, voor een ieder is dit weer anders.